Universitatea "Valahia" din Târgoviște (UVT) a fost înființată în 1992. Astăzi cuprinde 10 facultăţi, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD), Departamentul de Învăţământ la Distanţă şi Formare Continuă (DIDFC), Departamentul de Studii în Limbi Străine (DSLS) şi Şcolile Doctorale de Științe Economice și Umaniste respectiv Științe Inginerești. UVT este singura universitate de stat din regiunea Sud-Muntenia, care are o extensie, în municipiul Alexandria, judeţul Teleorman unde funcţionează Facultatea de Ştiinţe şi Inginerie.

În anul universitar 2020 - 2021 regasim în structura universității 40 de programe de licență, 37 programe de masterat, 6 domenii de doctorat. 5 dintre aceste programe sunt cu predare în limbă straină (engleză sau franceză).

Ca universitate aparţinând Spaţiului European al Învăţământului Superior (EHEA), UVT promovează valori de bază, precum: excelenţa şi sustenabilitatea proceselor; libertatea de gândire şi exprimare; inovare şi dinamism în învăţământ, cercetare şi creaţie artistică; dreptatea şi echitatea; meritul şi profesionalismul; onestitatea şi corectitudinea; respectul, toleranţa şi nondiscriminarea; transparenţa şi responsabilitatea.

UVT a fost evaluată de către ARACIS în 2011 și 2016 în fiecare caz calificativul fiind "Grad de încredere ridicat".